Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Drs.F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Passend Onderwijs

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

De school waar u uw kind aanmeldt, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dat kan op de school zelf, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden nauw

betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken.

De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

 

logo-passend-onderwijs-174x200.jpg

Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Folder Passend Onderwijs

Informatiegids Passend Onderwijs

terug