Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Drs.F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Toelatingsrecht MBO

Per 1 augustus 2017 zijn de regels voor het aanmelden voor het mbo veranderd. Studenten die een mbo-opleiding willen volgen, moeten zich uiterlijk op 1 april hebben aangemeld. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze. 

Aanmelddatum 1 april

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen.

Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Op tijd aanmelden is dus van groot belang. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.

Studiekeuze-advies

Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijkt de instelling of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. De instelling kan aangeven dat een andere opleiding misschien beter zou passen. Het advies is niet bindend. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen. 

Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)

Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze  als hij:

  • op uiterlijk 1 april is aangemeld bij de mbo-opleiding;
  • de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
  • deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Denk aan een dansopleiding of een sportopleiding. Een student die zich hiervoor aanmeldt, moet ook aan de aanvullende eisen voldoen. 

 

terug