Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Drs.F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Wat is een zorgadviesteam?

Op het voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs en het MBO zijn Zorgadviesteams aanwezig, ook wel het  ZAT genoemd. Dit is een overleg waarin je als leerling wordt besproken als je extra aandacht en begeleiding nodig hebt.

De begeleiders van scholen, hulpverleners, en de leerplichtambtenaar zitten met elkaar om de tafel om te bespreken wat je als leerling nodig heb. Als jij denkt dat je extra begeleiding nodig hebt, kun je op school aangegeven dat je in het Zorgadviesteam opgenomen wilt worden.

In het kader van passend onderwijs zal school de begeleiding inzetten voor de leerlingen welke nodig is.

Naast de leerplichtambtenaar zit ook de RMC-trajectbegeleider in het ZAT bij het MBO.

 

< Terug