Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Wat gebeurt er als ik spijbel?

Als je zonder geldige reden spijbelt is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als je meer dan 3 dagen achter elkaar verzuimt of binnen 4 weken 16 lesuren afwezig bent, overtreed je de Leerplichtwet. De school is dan verplicht het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.  

De leerplichtambtenaar onderzoekt jouw verzuim en gaat in gesprek met jou en je ouders. Het doel van het gesprek is om je weer terug naar school te begeleiden. Als er sprake is van persoonlijke problemen die maken dat je niet naar school gaat, kan de leerplichtambtenaar (hulpverlenende) instanties inschakelen zodat je geholpen kunt worden. Na het gesprek worden de afspraken vastgelegd en wordt een waarschuwing gegeven.

Wanneer je echter blijft spijbelen kan de leerplichtambtenaar een Proces Verbaal opmaken. De rechter bepaalt dan of je een boete of andere straf krijgt. Je kunt ook worden aangemeld bij Bureau Halt. Het voordeel is dan dat je geen strafblad krijgt.

 

< Terug