Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Wat doet school als ik me niet aan de regels houd?

De school kan jou, naar aanleiding van je gedrag en/of verzuim, een waarschuwing geven, schorsen en vervolgens verwijderen. De leerplichtambtenaar wordt hiervan op de hoogte gesteld. Je mag alleen van school verwijderd worden wanneer een andere school bereid is gevonden je toe te laten of wanneer, in overleg met de leerplichtambtenaar, een alternatief traject is gevonden. Jij en je ouders dienen hieraan mee te werken.

Wanneer de school zonder succes heeft gezocht naar een andere school kan, in overleg met de leerplichtambtenaar, besloten worden dat je wordt verwijderd. Er moet dan een ontheffing worden verleend van de leerplicht zodat de school je kan uitschrijven. Er moet dan nog steeds gezocht worden naar een passend alternatief en dit is niet vrijblijvend.

Er zijn ook geldige redenen om van school te zijn. Dan gaat het om doktersbezoek of een begrafenis. Dit verlof moeten je ouders altijd schriftelijk aanvragen bij de school. Klik hier voor meer info over verlof.

< Terug