Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Wat zijn erkende feestdagen?

Welke feestdagen kent Nederland en wanneer worden ze gevierd?

Nederland kent de volgende feestdagen: Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, Pinksteren en Kerstmis.

Nieuwjaarsdag 1 januari
Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag is altijd de vrijdag voor Pasen. Pasen valt altijd op een zondag en een maandag. De komende jaren valt Pasen op de volgende data:

  • 2024: 31 maart en 1 en 2 april
  • 2025: 18 april en 20 en 21 april
  • 2026: 3 april en 5 en 6 april
Koningsdag 27 april (als 27 april op een zondag valt, wordt Koningsdag de dag ervoor gevierd)
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is altijd een donderdag. Hemelvaartsdag valt de komende jaren op de volgende data:

  • 2024: 9 mei
  • 2025: 29 mei
  • 2026: 14 mei
Pinksteren

Pinksteren valt altijd op een zondag en een maandag en valt de komende jaren op de volgende data:

  • 2024: 19 en 20 mei
  • 2025; 8 en 9 juni
  • 2026: 24 en 25 mei
Kerstmis In Nederland worden 2 kerstdagen gevierd. Deze vallen altijd op 25 en 26 december.

Overige (feest)dagen

Andere feestdagen en bijzondere dagen (bijvoorbeeld Dodenherdenking of overige religieuze feestdagen) vallen niet onder de in Nederland erkende feestdagen.

De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend (en kunnen dus afwijken). Het is raadzaam daar in uw planning rekening mee te houden.

Voor de feestdagen geldt dat leerlingen maximaal twee schooldagen mogen thuisblijven ten behoeve van de viering. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zij dit tenminste twee dagen van tevoren aan de directie van de school melden. De directie kan dit ook onder de aandacht van de ouders brengen.

Dit overzicht is opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van de diverse godsdienstige stromingen. De aard van de feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering ervan wordt beschouwd als vervulling van verplichtingen die bij de godsdienst horen.

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren. Overigens staat het (rooms-katholieke) scholen vrij de voorjaars- of carnavalsvakantie te plannen tijdens het carnaval. Dit geldt ook voor andere scholen waar het overgrote deel van de leerlingen een religieus feest viert dat niet samenvalt met een officiële feestdag, bijvoorbeeld bid- en dankdag bij reformatorische scholen of islamitische feestdagen op islamitische scholen.

 

< Terug