Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Wanneer is mijn kind vroegtijdig schoolverlater?

Voortijdig schoolverlaten is een begrip wat steeds meer in de maatschappelijke belangstelling komt. De overheid staat op het standpunt dat jongeren met een startkwalificatie van school moeten komen, dus HAVO, VWO of MBO, niveau 2.

Voortijdig schoolverlaten speelt zich vaak af op het moment dat de leerling de overstap maakt van het VMBO naar het MBO. Gemeenten en scholen zijn dan ook rond de zomer alert op uitval. Vanuit preventief oogpunt wordt jaarlijks in de regio Noord Holland Noord 'de Zomeractie' uitgevoerd om juist die jongeren die vanaf het VO en het VMBO komen en nog niet staan ingeschreven voor een vervolgopleiding te stimuleren zich alsnog in te laten schrijven voor een vervolgopleiding.

Als uw kind van school komt zonder deze startkwalificatie en uw kind jonger is dan 23 jaar, is uw kind dus een 'voortijdig schoolverlater' en krijgt, afhankelijk van de leeftijd, te maken met de leerplichtambtenaar/de kwalificatieplichtambtenaar of Doorstroomcoach.

Geprobeerd zal worden uw kind alsnog zo ver te krijgen dat een startkwalificatie wordt behaald.

< Terug