Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Wanneer is mijn kind leerplichtig?

Naar school.

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Om alvast aan school te wennen, is het soms mogelijk dat uw kind vlak daarvoor ook al een paar dagen naar school mag. Vraag hiernaar als u uw kind aanmeldt.

Wanneer begint de leerplicht?

Uw kind is leerplichtig vanaf de 1e dag van de maand ná de maand waarin hij/zij vijf jaar is geworden. Wordt uw kind bijvoorbeeld vijf jaar op 10 mei, dan begint de leerplicht op 1 juni. Uw kind mag dan geen schooldag meer missen.

Let op: hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Vraag hiernaar als u uw kind op school aanmeldt!

Zodra kinderen zes jaar worden, mogen ze echt geen lessen meer missen.

Bekijk hier de folder over de leerplicht.

Wanneer eindigt de leerplicht?

De leerplicht geldt voor alle jongeren tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien zijn geworden. Daarna volgt voor de meeste jongeren nog een kwalificatieplicht tot hun 18e jaar.

Verlof en vrijstelling

Er zijn geldige redenen om even niet op school te zijn. Uw kind moet bijvoorbeeld naar de dokter, een bruiloft of een begrafenis. Dit verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een vrijstelling is iets anders. Deze vraagt u aan als uw kind om een bepaalde wettelijke reden geen onderwijs kan volgen.

< Terug