Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Wat is en doet de VIN?

De gemeente Den Helder maakt sinds 1 januari 2010 gebruik van de VerwijsIndex Noord-Holland (VIN).

Wat is de VIN?

Met de meeste jongeren in Noord-Holland gaat het goed. Een klein percentage heeft problemen en heeft hulp nodig om daar uit te komen. Gelukkig zijn er veel instellingen die daarbij ondersteuning bieden. Denk aan het onderwijs, de zorg, reclassering en het Centrum Werk en Inkomen. Helaas laat de afstemming tussen deze instellingen soms te wensen over. Hierdoor krijgt niet elke jongere de juiste hulp.
De verwijsindex voor risicojongeren helpt instellingen om beter samen te werken en problemen eerder te signaleren.
 
Werkwijze verwijsindex Noord-Holland
Als een hulpverlener zich zorgen maakt, geeft hij of zij een melding in de verwijsindex. Een melding geeft geen inhoudelijke informatie, maar zegt alleen dat een bepaalde hulpverlener zich zorgen maakt over de jongere.
Als er geen andere hulpverleners bij dezelfde jongere betrokken zijn, gebeurt er niets. Maar als andere professionals de zorg delen, kunnen ze direct zien wie er allemaal betrokken zijn. Daardoor kunnen ze snel contact zoeken en afspraken maken om de hulpverlening af te stemmen.

Werkwijze Den Helder:

Melden in de VIN:

Elke verzuimmelding wordt serieus opgepakt waarbij niet altijd sprake behoeft te zijn van een zorgvraag.
Niettemin wordt in principe elke verzuimmelding in de VIN geregistreerd. Indien er sprake is van luxeverzuim wordt hier van af gezien.
Signalering vindt plaats zonder vooraf toestemming van de ouder(s)/kind.
Jongeren en/of ouder(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld door team leerplicht over de Verwijsindex als de jongeren/ouders worden uitgenodigd voor een verzuimgesprek.
Bij gesprekken met de leerplichtambtenaar zijn folders van de Verwijsindex beschikbaar en kan verder informatie worden ingewonnen.

Match:

Indien een match (de jongere is bekend bij meerdere hulpverleningsinstanties) is ontstaan is het van belang dat hulpverleningsinstanties de zorgmeldingen op elkaar afstemmen, dit om een compleet hulpverleningsplan te kunnen opstellen.
Indien de jongere of de ouder(s) bezwaren maken en hier geen toestemming voor verlenen dient dit bij het eerste gesprek aan de leerplichtambtenaar te worden medegedeeld. Contact met andere hulpverleningsinstanties wordt dan niet gelegd.
Er wordt dus door de leerplichtambtenaar niet vooraf om toestemming gevraagd!

Uitzondering:

Er kan sprake zijn van overmacht of conflict van plichten. Ook kan de veiligheid van de cliënt in geding zijn. De jeugdige en ouders hoeven niet geïnformeerd te worden over het delen van informatie na een match. Ter afweging:
'weegt het gevaar of nadeel van het kind dat ik met het signaleren en het delen van informatie hoop af te wenden op tegen het belang dat het kind of zijn/haar ouders heeft bij geheimhouding?'
Zo ja, dan kan zonder toestemming van de jeugdige of ouder informatie worden uitgewisseld.

De instanties kunnen geen inhoudelijke achtergrondgegevens uitwisselen via de verwijsindex.

< Terug