Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
tel. 0223 678440
 
Gemeente Texel
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg
tel. 0222 362121

Heeft verzuim invloed op de Kinderbijslag?

Leerplicht en kinderbijslag

Belang van een startkwalificatie

Aan de overheid is het veel gelegen om het schoolverzuim terug te dringen en te bevorderen dat jongeren een opleiding afsluiten met het behalen van een startkwalificatie.
Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO2 niveau dan wel HAVO.

In 2008 is de Leerplichtwet hierop aangepast. Jongeren zijn leerplichtig tot de leeftijd van 16 jaar. Indien de jongere niet beschikt over een startkwalificatie geldt de leerplicht tot 18 jaar.
Ouders kunnen gedurende de leerplichtige leeftijd tot maximaal 18 jaar beschikken over Kinderbijslag.

Leerplicht en kinderbijslag van 16 en 17 jarigen.

Met ingang van 1 oktober 2009 is de kinderbijslagwet gewijzigd, in de zin dat ouders met kinderen van 16 en 17 jaar, die geen onderwijs meer volgen en niet beschikken over een startkwalificatie het recht op kinderbijslag verliezen.
Naast de instrumenten waarover de leerplichtambtenaar al beschikt (waarschuwing, proces verbaal) wordt het instrumentarium dus uitgebreid met het sanctiemiddel van de kinderbijslag.
Indien er sprake is van absoluut verzuim en er geen startkwalificatie is behaald is er dus sprake van overtreding van de leerplichtwet!

De gemeente Den Helder heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Sociale Verzekeringsbank waarbij de gemeente Den Helder heeft aangegeven het absolute verzuim te melden bij de SVB als hiertoe aanleiding bestaat.
Hiermee worden dus jongeren bedoeld van 16 en 17 jaar die nog geen startkwalificatie hebben en niet meer zijn ingeschreven op school.
De leerplichtambtenaar zal het ongeoorloofde verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Vervolgens zal de Kinderbijslag door de SVB worden beëindigd met ingang van het begin van het volgende kwartaal aansluitend op de melding.

Praktijk leerplichtambtenaar.

In de praktijk wordt een melding door de leerplichtambtenaar gedaan als er sprake is van absoluut verzuim waarbij een proces verbaal voor het Openbaar Ministerie wordt opgemaakt.
Verzuim dat wordt afgedaan met een waarschuwing of vrijstelling worden niet gemeld bij de SVB.

Hervatting school.

Indien er sprake is van hervatting van de opleiding en het verzuim is opgeheven zal de leerplichtambtenaar dit bij de SVB melden en de kinderbijslag wordt door hen hervat.
Indien een leerling ontheven wordt van de leerplicht vindt er vanzelfsprekend geen melding plaats naar de SVB.

 

 

< Terug